Нова поправка до Закону про нагляд за довірчим бюро Голландії

Голландський закон про нагляд за трастовими офісами

Нова поправка до Закону про нагляд за довіреними службами Голландії та надання домінікаційного плюс

За останні роки голландський сектор довіри став високорегульованим сектором. Довірчі офіси в Нідерландах знаходяться під суворим наглядом. Причиною цього є те, що регулятор врешті-решт зрозумів і зрозумів, що трастові відомства ризикують втягнутись у відмивання грошей або ведення бізнесу з шахрайськими сторонами. Для того, щоб мати змогу здійснювати нагляд за довірчими відомствами та регулювати сектор, в 2004 році набув чинності голландський Акт про нагляд за довірчими офісами (Wtt). На підставі цього закону довірчі відомства повинні відповідати ряду вимог, щоб мати змогу вести свою діяльність. Нещодавно було прийнято ще одну поправку до Wtt, яка набула чинності з 1 січня 2019 року. Ця поправка до законодавства передбачає, серед іншого, визначення визначення провайдера місця проживання згідно Wtt. В результаті цієї поправки все більше установ потрапляють до сфери дії Wtt, що може мати серйозні наслідки для цих установ. У цій статті буде роз'яснено, що поправка Wtt тягне за собою надання місця проживання та які практичні наслідки зміни є у цій галузі.

Нова поправка до Закону про нагляд за довірчим відомством Голландії та надання місця проживання

1. Передумови акта про нагляд за офісом Голландії

 Трастовий офіс - це юридична особа, компанія чи фізична особа, яка професійно чи комерційно надає одну чи кілька довірчих послуг, з іншими юридичними особами чи компаніями чи без них. Як вже вказується назва Wtt, довірчі офіси підлягають нагляду. Наглядовим органом є Нідерландський центральний банк. Без дозволу Нідерландського центрального банку довірчі офіси не можуть працювати з офісу в Нідерландах. Wtt включає, серед інших предметів, визначення трастового відомства та вимоги, яким повинні відповідати довірчі відомства в Нідерландах для отримання дозволу. Wtt класифікує п'ять категорій довірчих послуг. Організації, які надають ці послуги, визначаються як довірча служба та вимагають дозволу відповідно до Wtt. Це стосується таких служб:

 • бути директором або партнером юридичної особи чи компанії;
 • надання адреси або поштової адреси разом із наданням додаткових послуг (надання місця проживання плюс);
 • використання трубопровідної компанії на благо клієнта;
 • продаж або посередництво при продажу юридичних осіб;
 • виступаючи довіреною особою.

Голландська влада мала різні причини для запровадження Wtt. До запровадження Wtt сектор довірчих відносин не був, або майже не був складений, особливо стосовно великої групи менших офісів довіри. Запровадивши нагляд, можна досягти кращого погляду на сектор довіри. Другою причиною запровадження Wtt є те, що міжнародні організації, такі як Робоча група з фінансових заходів, вказували на підвищений ризик для бюро довіри брати участь, серед іншого, у відмиванні грошей та ухиленні від сплати бюджету. За даними цих організацій, у довірчому секторі існував ризик доброчесності, яким слід було керувати за допомогою регулювання та нагляду. Ці міжнародні установи також рекомендували заходи, включаючи принцип "знай свого клієнта", який зосереджується на непідкупних ділових операціях і де довірчі бюро повинні знати, з ким вони ведуть бізнес. Призначений для запобігання комерційній діяльності з шахрайськими або злочинними сторонами. Останньою причиною запровадження Wtt є те, що саморегулювання стосовно довірчих бюро в Нідерландах не вважалося достатнім. Не всі бюро довіри підпорядковувались одним і тим же правилам, оскільки не всі бюро були об’єднані у філію чи професійну організацію. Більше того, відсутній наглядовий орган, який міг забезпечити дотримання правил. [1] Тоді Wtt забезпечив встановлення чіткого регулювання щодо довірчих бюро та вирішення вищезазначених проблем.

2. Визначення надання послуги з домішином плюс

 З моменту запровадження Wtt у 2004 році до цього закону регулярно вносились зміни. 6 листопада 2018 року голландський сенат прийняв нову поправку до Wtt. З новим Законом 2018 року про нагляд за офісом Trust (Wtt 2018), який набрав чинності 1 січня 2019 року, вимоги, яким повинні відповідати бюро довіри, стали жорсткішими, а контролюючий орган має більше доступних засобів забезпечення. Ця зміна, серед іншого, розширила концепцію «надання постійного місця проживання». За старих Wtt наступна послуга вважалася послугою довіри: надання адреси для юридичної особи в поєднанні з виконанням додаткових послуг. Це також називається надання місця проживання плюс.

Перш за все, важливо зрозуміти, що саме передбачає надання місця проживання. За словами Wtt, надання місця проживання є надання поштової адреси або адреси відвідування наказом або юридичною особою, компанією або фізичною особою, які не належать до тієї ж групи, що і постачальник адреси. Якщо суб’єкт господарювання, який надає адресу, виконує додаткові послуги на додаток до цього положення, ми говоримо про надання додаткового плюсу. За даними Wtt, ці заходи вважаються послугою довіри. Наступні додаткові послуги стосувалися старого Wtt:

 • надання консультацій або надання допомоги з приватного права, за винятком здійснення прийому;
 • надання податкових консультацій або піклування про податкові декларації та пов'язані з ними послуги;
 • виконання заходів, пов'язаних з підготовкою, оцінкою або аудитом річних звітів або веденням адміністрацій;
 • підбір директора для юридичної особи чи компанії;
 • інші додаткові види діяльності, які визначені загальним адміністративним розпорядженням.

Надання місця проживання разом із виконанням однієї з додаткових додаткових послуг, згаданих вище, вважається послугою довіри за старим Wtt. Організації, які надають цю комбінацію послуг, повинні мати дозвіл відповідно до Wtt.

У рамках Wtt 2018 додаткові послуги були дещо змінені. Зараз це стосується таких видів діяльності:

 • надання юридичних порад або надання допомоги, за винятком здійснення прийому;
 • турбота про податкові декларації та супутні послуги;
 • виконання заходів, пов'язаних з підготовкою, оцінкою або аудитом річних звітів або веденням адміністрацій;
 • підбір директора для юридичної особи чи компанії;
 • інші додаткові види діяльності, які визначені загальним адміністративним розпорядженням.

Зрозуміло, що додаткові послуги в рамках Wtt 2018 не сильно відрізняються від додаткових послуг під старим Wtt. Визначення надання консультацій за першим пунктом дещо розширене, а надання податкової консультації виймається з визначення, але в іншому випадку це стосується майже тих же додаткових послуг.

Тим не менше, коли Wtt 2018 порівнюється зі старим Wtt, можна помітити великі зміни щодо надання домінікаційного плюс. Відповідно до пункту 3 статті 4, підпункт Wtt 2018, забороняється здійснювати діяльність без дозволу на підставі цього закону, які спрямовані як на надання поштової адреси, так і на адресу відвідування, як зазначено у розділі b визначення довірчих послуг та при здійсненні додаткових послуг, зазначених у цій частині, на користь однієї і тієї ж фізичної особи, юридичної особи чи компанії.[2]

Ця заборона виникла через те, що надання проживання та надання додаткових послуг часто є відокремлені на практиці, що означає, що ці послуги не проводиться однією стороною. Натомість одна сторона, наприклад, виконує додаткові послуги, а потім приводить клієнта в контакт з іншою стороною, яка надає місце проживання. Оскільки надання додаткових послуг та надання проживання не здійснюються однією і тією ж стороною, ми, як правило, не говоримо про послугу довіри за старим Wtt. Відокремлюючи ці послуги, відсутній також дозвіл, необхідний відповідно до старого Wtt, і таким чином уникнути зобов'язання отримати цей дозвіл. Для того, щоб у майбутньому не було поділу довірчих служб, заборона була включена у пункт 3 статті 4 підпункту Wtt 2018.

3. Практичні наслідки заборони розділення довірчих служб

Відповідно до старого Wtt, діяльність постачальників послуг, які розділяють надання проживання та здійснення додаткових заходів, і ці послуги виконують різні сторони, не підпадають під визначення довірчої служби. Однак із забороною пункту 3 статті 4 підпунктом Wtt 2018 також забороняється сторонам, які відокремлюють трастові служби, проводити таку діяльність без дозволу. Це означає, що сторони, які бажають продовжувати здійснювати свою діяльність таким чином, потребують дозволу, а отже, також підпадають під нагляд Національного банку Нідерландів.

Заборона передбачає, що постачальники послуг надають послугу довіри згідно Wtt 2018, коли вони здійснюють діяльність, спрямовану як на надання проживання, так і на надання додаткових послуг. Таким чином, постачальнику послуг забороняється надавати додаткові послуги та згодом наводити свого клієнта у контакт з іншою стороною, яка надає місце проживання, не маючи дозволу відповідно до Wtt. Крім того, постачальник послуг є не дозволяється діяти в якості посередника через контакт клієнта з різними сторонами, які можуть надавати місце проживання та виконувати додаткові послуги без дозволу.[3] Це навіть той випадок, коли цей посередник сам не надає місця проживання і не надає додаткових послуг.

4. Віднесення клієнтів до конкретних постачальників місця проживання

На практиці часто зустрічаються сторони, які виконують додаткові послуги і згодом направляють клієнта до конкретного постачальника місця проживання. У відповідь на це направлення постачальник місця проживання часто сплачує комісію стороні, яка направляла клієнта. Однак, згідно з Wtt 2018, забороняється, щоб постачальники послуг співпрацювали та навмисно відокремлювали свої послуги, щоб уникнути Wtt. Коли організація виконує додаткові послуги для клієнтів, забороняється відсилати цих клієнтів до конкретних постачальників місця проживання. Це означає, що між сторонами існує співпраця, яка спрямована на те, щоб уникнути Wtt. Більше того, коли надходить комісія за направлення, очевидно, що між сторонами існує співпраця, в якій довірчі служби відокремлені.

Відповідна стаття з Wtt розповідає про виконання діяльності спрямовані на як надання поштової адреси чи адреси відвідування, так і надання додаткових послуг. Меморандум про поправки стосується приведення клієнта в контакт з різними партіями. [4] Wtt 2018 - це новий закон, тому на даний момент судових рішень щодо цього закону немає. Крім того, відповідна література лише обговорює зміни, які передбачає цей закон. Це означає, що на даний момент ще не ясно, як саме закон діятиме на практиці. Як наслідок, на даний момент ми не знаємо, які дії точно входять у визначення понять "спрямований на" та "встановлення контакту з". Отже, наразі неможливо сказати, які дії точно підпадають під заборону пункту 3 статті 4, підпункт Wtt 2018. Однак, безсумнівно, це масштаб ковзання. Посилання на конкретних постачальників місця проживання та отримання комісії за ці направлення розглядається як приведення клієнтів у контакт з постачальником доміциліату. Рекомендування конкретних провайдерів доміциліату, з якими має хороший досвід, створює ризик, хоча клієнт, в принципі, не безпосередньо звертається до провайдера доміциліату. Однак у цьому випадку згадується конкретний постачальник місця проживання, до якого клієнт може зв’язатися. Існує велика ймовірність, що це буде розглядатися як «введення клієнта в контакт» із постачальником доміциліату. Зрештою, у цьому випадку клієнту не потрібно докладати зусиль, щоб знайти постачальника місця проживання. Все ще залишається питання, чи ми говоримо про "приведення клієнта в контакт", коли клієнт переходить на заповнену сторінку пошуку в Google. Це пов’язано з тим, що при цьому не рекомендується жоден конкретний постачальник місця проживання, однак установа надає клієнту імена постачальників місця проживання. Для того, щоб пояснити, які саме дії потрапляють у сферу дії заборони, правове положення доведеться отримати подальший розвиток у судовій практиці.

5. Висновок

Зрозуміло, що Wtt 2018 може мати серйозні наслідки для сторін, які надають додаткові послуги і одночасно направляти своїх клієнтів до іншої сторони, яка може надавати місце проживання. Відповідно до старої Wtt, ці установи не підпадали під сферу Wtt і тому не вимагали дозволу згідно Wtt. Однак, оскільки Wtt 2018 набув чинності, існує заборона на так зване розділення довірчих служб. Відтепер установи, які здійснюють діяльність, орієнтовану як на надання проживання, так і на надання додаткових послуг, підпадають під дію Wtt та потребують отримання дозволу відповідно до цього закону. На практиці існує багато організацій, які виконують додаткові послуги, а потім направляють своїх клієнтів на місце проживання. За кожного клієнта, на якого вони звертаються, вони отримують комісію від провайдера проживання. Однак, з моменту набуття чинності Wtt 2018, постачальникам послуг більше не дозволяється співпрацювати та свідомо розділяти послуги, щоб уникнути Wtt. Тому організації, які працюють на цій основі, повинні критично поставитися до своєї діяльності. У цих організацій є два варіанти: вони налагоджують свою діяльність, або вони підпадають під дію Wtt і тому потребують дозволу та підлягають нагляду Голландського центрального банку.

Контакти

Якщо після прочитання цієї статті у вас виникли запитання чи коментарі, будь ласка, не соромтеся зв’язуватися з паном. Максим Ходак, юрист Law & More через maxim.hodak@lawandmore.nl або Mr. Том Мівіс, адвокат Law & More через tom.meevis@lawandmore.nl або зателефонуйте за номером +31 (0) 40-3690680.

 

[1] К. Фрілінк, Toezicht Trustkantoren в Недерланді, Девентер: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Камерстуккен II 2017/18, 34, 910 (Nota van Wijziging).

[3] Камерстуккен II 2017/18, 34, 910 (Nota van Wijziging).

[4] Камерстуккен II 2017/18, 34, 910 (Nota van Wijziging).

Law & More